Privacy Beleid

Cookie Doos is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn om onze dienstverlening aan jou te kunnen uitvoeren. Wij respecteren jouw privacy en zorgen ervoor dat alle persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Gegevens worden in geen enkel geval verkocht of beschikbaar gesteld aan derden voor doeleinden anders dan het uitvoeren van onze dienstverlening.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-02-2024.

Contactgegevens

Cookie Doos
Rietgraaf 14a6
6678 PJ Oosterhout (Gld.)

085 00 41 872
info@cookiedoos.nl
www.cookiedoos.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Cookie Doos verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de site:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer;
 • IP-adres;
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Ook verwerken wij de gegevens van de ontvangers van Cookie Doos zoals jij die opgeeft:

 • bedrijfsnaam;
 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens.

  Doel van de gegevensverwerking

  Cookie Doos verwerkt jouw persoonsgegevens:

  • voor het afhandelen van jouw betaling;
  • voor het bezorgen van de bestelde producten bij de beoogde ontvanger(s);
  • om je te kunnen e-mailen of bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • om je te informeren over onze nieuwe producten en diensten;
  • voor het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Cookie Doos hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens die jij opgeeft in de webshop of die wij namens jou invoeren in de webshop. Documenten met persoonsgegevens die jij ons op andere wijze verstrekt worden verwijderd binnen één maand na volledige afronding van de dienstverlening.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Cookie Doos deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Cookie Doos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. We delen gegevens met:

  • SiteGround, onze hosintpartner
  • MyParcel, onze distributiepartner
  • Mailerlite, onze e-mailpartner

  Cookies die wij gebruiken

  Cookie Doos gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cookie Doos en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cookiedoos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

  Persoonsgegevens beveiligen

  Cookie Doos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@cookiedoos.nl.

  Beoordelingen

  WebwinkelKeur

  Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.